ελληνοβουλγαρικός αγωγός αερίου IGB, ελληνοβουλγαρικός αγωγός αερίου, IGB ελληνοβουλγαρικός αγωγός αερίου, Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, δίκτυα φυσικού αερίου Ελλάδας και Βουλγαρίας, κομοτηνη Στάρα Ζαγκόρα, δίκτυα φυσικού αερίου, Ελλάδας Βουλγαρίας

Προχωρεί ο ελληνοβουλγαρικός αγωγός αερίου IGB

|Comments are Off

Με σημείο εκκίνησης την Κομοτηνή, ο αγωγός καταλήγει στη Στάρα Ζαγκόρα, συνδέοντας τα δίκτυα φυσικού αερίου Ελλάδας και Βουλγαρίας.

Εγκρίθηκε από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας η πρόσκληση «για την υποβολή δεσμευτικών προσφορών, βάσει των κατευθυντήριων γραμμών για τη διαχείριση και κατανομή δυναμικότητας επί του διασυνδετήριου αγωγού Ελλάδας – Βουλγαρίας, IGB».

Η σχετική απόφαση με τις κατευθυντήριες γραμμές έχει αναρτηθεί στη Διαύγεια.

Το έργο του ελληνοβουλγαρικού Διασυνδετήριου Αγωγού Φυσικού Αερίου αποτελείται από έναν αγωγό μήκους περίπου 182 χλμ. (εκ των οποίων 31 χλμ. βρίσκονται εντός της ελληνικής επικράτειας), καθώς και από τις αναγκαίες υποστηρικτικές εγκαταστάσεις (μετρητικοί σταθμοί, βανοστάσια, κέντρο λειτουργίας). Με σημείο εκκίνησης την Κομοτηνή, ο αγωγός καταλήγει στη Στάρα Ζαγκόρα, συνδέοντας τα δίκτυα φυσικού αερίου Ελλάδας και Βουλγαρίας.

Σχεδιάζεται πρόβλεψη μεταφοράς 3 δισ. κυβικών μέτρων ετησίως, κατ’ αρχήν, με δυνατότητα αύξησης στα 5 δισ. κυβικά μέτρα ετησίως, με την προσθήκη ενός σταθμού συμπίεσης.

Προβλέπεται η μεταφορά φυσικού αερίου στη Βουλγαρία από διάφορες πηγές, μέσω Ελλάδας, ενώ θα παρέχεται και η δυνατότητα αντίστροφης ροής (reverse flow). Παράλληλα, οι περιοχές της Βουλγαρίας από τις οποίες διέρχεται ο αγωγός θα τροφοδοτούνται με φυσικό αέριο.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, το έργο προγραμματίζεται να ξεκινήσει το δεύτερο εξάμηνο του 2016, ενώ η έναρξη λειτουργίας του προσδιορίζεται για τις αρχές του δευτέρου εξαμήνου του 2018.

Στην ανακοίνωση σημειώνεται από τη ΡΑΕ η καλή συνεργασία των δύο ρυθμιστικών αρχών ενέργειας (Ελλάδας και Βουλγαρίας) για να ξεπεραστούν τα διαδικαστικά προβλήματα.

Πηγή:  kathimerini.gr

Αδειοδοτήσεις τουριστικών καταλυμάτων: Ποια δικαιολογητικά καταργούνται

Αδειοδοτήσεις τουριστικών καταλυμάτων: Ποια δικαιολογητικά καταργούνται

|Comments are Off

Mια πρώτη απόπειρα αποκωδικοποίησης του σχεδίου νόμου για τις αδειοδοτήσεις των τουριστικών επιχειρήσεων,επιχείρησε το tourismlobby. Η αποκωδικοποίηση, βεβαίως, δεν είναι καθόλου εύκολη γιατί υπάρχουν στις διατάξεις πολλές παραπομπές, που δυσκολεύουν την ερμηνεία.

Κατ’ αρχάς, στο πεδίο εφαρμογής του σχεδίου, περιλαμβάνονται, από πλευράς Τουρισμού, οικονομικές δραστηριότητες (ΚΑΔ) ξενοδοχείων, καταλυμάτων διακοπών και σύντομης διαμονής, καμπινγκ και λοιπά καταλύματα (με όλες τις υποκατηγορίες τους).

Βάσει των διατάξεων, μιλάμε για ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, επαύλεις, επιπλωμένες κατοικίες, κάμπινγκ κ.λπ. ενώ ορισμένες διατάξεις δείχνουν να περιλαμβάνουν έμμεσα και άλλες κατηγορίες τουριστικών επιχειρήσεων

Οι πιο σημαντικές -στο μέτρο του σχεδίου, όχι ως προς το αποτέλεσμα – παρεμβάσεις απλούστευσης έναρξης λειτουργίας στο υπό διαβούλευση σχέδιο, εντοπίζονται στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός καταλυμάτων, όπου περιλαμβάνονται και οι κολυμβητικές δεξαμενές – για τις οποίες, ωστόσο, υπάρχουν και ξεχωριστές διατάξεις- αλλά και στα πιστοποιητικά πυρασφάλειας.

Σημαντικό: Η κατάργηση του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας και η αντικατάστασή του από τη γνωστοποίηση, που προβλέπεται στο σχέδιο, μετά την πλήρη λειτουργία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (δηλαδή στο τρίτο στάδιο των προβλεπόμενων διαδικασιών), ΔΕΝ θα ισχύει για τα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα, για τα σύνθετα τουριστικά καταλύματα και για τα ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας (condos). Για αυτές τις επιχειρήσεις, η έγκριση παραμένει βασική προϋπόθεση.

Γενικά, προβλέπονται δύο κατηγορίες δικαιολογητικών. Αυτά που καταργούνται και αυτά που αν δεν θα υπάρχει υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής, θα πρέπει να τηρούνται στα αρχεία, στις εγκαταστάσεις, των ενδιαφερόμενων.

Δεν προκύπτει, όμως, με σαφήνεια ποια δικαιολογητικά θα είναι αυτά που θα “δέχεται” το σύστημα, αυτά προφανώς θα προσδιοριστούν με τις υπουργικές Αποφάσεις που θα ακολουθήσουν του Νόμου.

Τι οδεύει προς κατάργηση:

  • Οι βεβαιώσεις σύνδεσης, καλής λειτουργίας κ.λπ. με το αποχετευτικό δίκτυο.
  • Τα αντίγραφα των σχεδίων αρχιτεκτονικής μελέτης που συνοδεύουν την άδεια οικοδομής ή την άδεια δόμησης (κατόψεις – όψεις) – στα οποία εμφαίνονται και τα προς αδειοδότηση καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και οι κολυμβητικές δεξαμενές – και οι συνοδευτικές αυτών υπεύθυνες δηλώσεις, τεχνικές εκθέσεις κοκ.
  • Επιπρόσθετα, στις ισχύουσες διατάξεις με τα δικαιολογητικά που αφορούν στις Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (τις γνωστές μας ΑΕΠΟ), για τα κύρια ξενοδοχειακά και για τα ενοικιαζόμενα δωμάτια, προστίθενται τα εξής εδάφια: «Εφ’ όσον η έκδοση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή η δήλωση υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις συναρτώνται με την έκδοση της άδειας οικοδομής ή της άδειας δόμησης, δεν απαιτείται η υποβολή των ως άνω παραστατικών».

Αντίστοιχα, για τις τουριστικές επαύλεις και τις τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες:

  • Τοπογραφικό διάγραμμα οικοπέδου/γηπέδου τουριστικής έπαυλης και επιπλωμένης κατοικίας.

Ειδικά για τις επιπλωμένες κατοικίες:

  • Τεχνική έκθεση μηχανικού.
  • Βεβαίωση αποχετευτικού.

Και για τις ΑΕΠΟ το γνωστό εδάφιο: «Εφ’ όσον η έκδοση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή η δήλωση υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις συναρτώνται με την έκδοση της άδειας δόμησης, δεν απαιτείται η υποβολή των ως άνω παραστατικών».

Για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός τουριστικών καταλυμάτων,για τα οποία υπάρχει ξεχωριστό κεφάλαιο και άρθρα στο σχέδιο, η απλούστευση είναι ευρύτερη και περιλαμβάνει μέχρι και τη χρήση μουσικής.

Για τις κολυμβητικές δεξαμενές επιπρόσθετα και ειδικότερα, έτσι όπως το διαβάζουμε, καταργείται η διάταξη του Ν.4276/2014 για την υποχρέωση υποβολής -προσοχή, όχι την έκδοση – των προβλεπόμενων από τον Ν.4070/2012 δικαιολογητικών.

Για την πυρασφάλεια, προβλέπεται ότι υποχρέωση υποβολής πιστοποιητικού πυρασφάλειας για το συνολο των εγκαταστάσεων θα έχουν τα καταλύματα άνω των 51 κλινών (ήταν στις 20 κλίνες).

Αυτά, βέβαια, σε συνάρτηση με τις οριζόντιες ρυθμίσεις του σχεδίου, περί γνωστοποίησης, έγκρισης, παραβόλων, κυρώσεων κοκ.

Όσο θα πλησιάζουμε προς τις 28 Αυγούστου, μέρα που ολοκληρώνεται η διαβούλευση, φανταζόμαστε ότι θα βλέπουμε να αναρτώνται και τα σχόλια των φορέων, επομένως θα έχουμε και αρκετά καλύτερη εικόνα για τις προτάσεις και τις πιθανές ενστάσεις της ίδιας της αγοράς.

Από τα πρωτα σχόλια που ακούσαμε, πάντως, η εν λόγω παρέμβαση θα μπορούσε να είναι πιο… “γενναία” και μεταρρυθμιστική σε ορισμένα πεδία, για βασικές κατηγορίες τουριστικών καταλυμάτων, ενώ από την άλλη πλευρά, υπάρχουν και σημεία-ρυθμίσεις που θα πρέπει να εξεταστούν πιο προσεκτικά, π.χ. πυρασφάλεια…

Σε κάθε περίπτωση, ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του σχεδίου είναι ο μεγάλος περιορισμός του χρονικού διαστήματος που μεσολαβεί από την υποβολή των δικαιολογητικών μέχρι την έγκριση – όπου αυτή απαιτείται – και φυσικά η άμεση δυνατότητα έναρξης λειτουργίας, μέσω της γνωστοποίησης, για μεγάλο αριθμό δραστηριοτήτων. Τον βαθμό ανταπόκρισης, ειλικρίνειας και αξιοπιστίας, μεταξύ όσων κάνουν χρήση της γνωστοποίησης και της έναρξης λειτουργίας, και της πραγματικότητας, απομένει να τον δούμε στην πράξη.

Πηγή: tourismlobby